Skip to main content

Retourneren

Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst te herroepen. De termijn van 14 dagen gaat  in op de dag nadat het product van jouw bestelling door jou of een door jou aangewezen derde is ontvangen. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kun je gebruik maken van het retourformulier, maar je bent daartoe niet verplicht.

Nadat je hebt aangegeven dat  je van de aankoop af wilt zien, heb je nogmaals 14 dagen om het product naar ons terug te zenden. Het product kun je enkel op eigen kosten retourneren aan Florreals.

Om een product retour te zenden, moet deze worden aangemeld bij ons. Je kunt dit op het retourformulier waarbij je meldt het herroepingsrecht uit te oefenen, aangeven. Of je stuurt ons hierover een e-mail. Na aanmelding kan het product worden gezonden naar:

Florreals
Brinkstraat 2
7852 TC Wezup
Nederland

Bij herroeping ontvang je alle betalingen, met uitzondering van de leveringskosten, die je tot dat moment hebt gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de aankoop te herroepen. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij het product hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je het product hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik van het product, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Een belangrijke voorwaarde bij het terugsturen van een product is dat je het product niet hebt gebruikt. Wanneer je slechts de verpakking  hebt geopend en je het product bekeken hebt, zoals dat ook in een winkel mogelijk is, zal er geen waardevermindering optreden. Als de doos reeds geopend is en het product in gebruik is genomen, kun je deze wel retourneren, maar zal het product niet voor het volledige aankoopbedrag aan jou gecrediteerd worden. Indien je een product hebt uitgepakt en hierbij eventuele beveiligingen en/of beschermfolie verwijderd hebt, zal er een waardevermindering optreden. De waardevermindering zal groter worden wanneer het product zelf gebruikt is. Zodra het product door ons retour is ontvangen, wordt het gecontroleerd en aan de hand daarvan wordt bepaald voor welk bedrag het product gecrediteerd wordt.