Skip to main content

Florreals, privacy- en cookieverklaring

1 november 2022

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Florreals acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • jou eerst expliciet toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Florreals is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.florreals.com. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Florreals.

Afhandelen bestelling
Wanneer jij bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, factuuradres, naw-gegevens, geslacht en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Jouw account
Je  kunt bij ons bestellen zonder eerst een account aan te hoeven maken.

Enkel indien jij dit zelf wenst, kun jij je bij onze webwinkel registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop jij kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij jouw betalingsgegevens, e-mailadres, IP-adres, naw-gegevens, factuuradres, telefoonnummer en geslacht. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot jij het account opheft.
Wij bewaren deze informatie zodat jij ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij jou kunnen contacten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Jij kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer jij dat wilt.
Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Bestelling en  Nieuwsbrief
Bij de bestelling kun jij ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij jouw betalingsgegevens, geslacht, naw-gegevens, IP-adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat jij tevreden bent met onze reactie.
Indien jij dit wenst, bieden wij een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij jezelf kunt afmelden. Via jouw account kun jij dit ook doorgeven.
Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat jij het abonnement opzegt.
Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Met deze statistieken verbeteren wij onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.
Hiervoor gebruiken wij jouw naw-gegevens, IP-adres en e-mailadres.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.
Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van je verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf jouw toestemming gevraagd.
Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Daar hebben wij geen controle over. Lees dus altijd ook de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieder.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar wij informatie in kunnen opslaan zodat jij deze niet steeds hoeft in te vullen en wij kunnen er ook mee zien dat wanneer jij ons weer bezoekt.
Wanneer jij onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, echter kan het dan voorkomen dat bepaalde delen van de site minder goed werken.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen op onze website hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van deze cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daar staan strikte afspraken in vermeld over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google echter wel de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie jij bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 

Florreals
Brinkstraat 2
7852 TC Wezup

E-mail: info@florreals.com
Telefoon: 0640727666